Moderaternas politik

Vi moderater vill se Vallentuna kommun som den självklara kommunen att bo, leva och arbeta i. Vårt uppdrag är att skapa ett ännu bättre Vallentuna. Vi tror på individens vilja och förmåga att skapa möjligheter utifrån sina drömmar. Politikens roll är att möjliggöra för individer att nå sin fulla potential och undanröja hinder. Vallentuna ska präglas av valfrihet, kommunal service i toppklass och mod att gå före. Vi ska skapa utmärkta möjligheter för nuvarande och tillkommande invånare och företagare i kommunen genom att ta vara på vårt strategiska läge, erbjuda hög kvalitet inom kärnverksamheterna och en livskvalitet utöver det vanliga.

Skola & Utbildning

Ekonomi

Trygghet

Samhälls- & Bostadsplanering

Infrastruktur & Kommunikation

Vård & Omsorg

Kultur & Fritid

Näringsliv & företagande

Arbetsmarknad & Integration

Meny