Vård & Omsorg

Vård & Omsorg

Social omsorg och valfrihet

Genom en breddad valfrihet får våra invånare inflytande och ökade möjligheter att leva ett självständigt liv. Vi vill fortsätta verka för att fler ska ha möjlighet att välja vårdgivare genom att främja fler företagsetableringar i kommunen.

Vi moderater vill fortsätta att utveckla och förbättra både hemtjänsten och särskilda boenden. Konkurrens mellan olika utförare inom socialtjänsten bidrar till bättre service. Vi moderater ser positivt på sådan konkurrens. För att garantera hög kvalitet ska fortsatt kontroll ske av egna och köpta tjänster inom socialtjänsten.

För att möta efterfrågan från våra invånare och verka för en ökad rörlighet på bostadsmarknaden så vill vi möjliggöra fler seniorboenden och serviceboenden. Det kan till exempel vara konceptboenden för 55+.

Vi ska arbeta för att fler tidiga insatser sätts in för utsatta barn och ungdomar i behov av särskilt stöd. Vi vet att ju tidigare åtgärder som sätts in, desto bättre blir resultatet.

Därför måste vi också arbeta med att förbättra samverkan mellan olika enheter, både inom kommunen och utanför.

Skola & Utbildning

Ekonomi

Trygghet

Samhälls- & Bostadsplanering

Infrastruktur & Kommunikation

Kultur & Fritid

Näringsliv & företagande

Arbetsmarknad & Integration

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Fill out this field
Fill out this field
Ange en giltig e-postadress.

Meny