Trygghet

Trygghet

En trygghet att lita på

Vallentuna är och ska förbli en av de tryggaste kommunerna i både länet och landet. Det förtjänar våra invånare. Genom ett fortsatt tätt samarbete med polis, brandförsvar, föreningar, skola och civilsamhälle ska vi motverka brott och kriminalitet i kommunen samt förbättra tryggheten.

Vi vill verka för högre polisiär närvaro i form av patrullerande poliser på fler områden i kommunen och med tätare intervaller.

Områden som upplevs otrygga ska motverkas i kommunen. Bland annat genom att verka för kameraövervakning av begränsade områden och förbättrad gatubelysning på exempelvis infartsparkeringar, gång- och cykelstråk samt i anslutning till kollektivtrafikstationer.

Ett rent och snyggt Vallentuna bidrar till trygghet. Därför vill vi moderater värna om vår yttre miljö genom att kommunen ska vara välstädad och klottersanerad. Vi vill också se över och förbättra entréerna till kommunen med trevligare skyltning.

Skola & Utbildning

Ekonomi

Samhälls- & Bostadsplanering

Infrastruktur & Kommunikation

Vård & Omsorg

Kultur & Fritid

Näringsliv & företagande

Arbetsmarknad & Integration

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Fill out this field
Fill out this field
Ange en giltig e-postadress.

Meny