Samhälls- & Bostadsplanering

Samhälls- & Bostadsplanering

Hållbar tillväxt

När Vallentuna växer vill vi moderater att tillväxten sker i en sådan takt att både de boende och nyinflyttade känner sig hemma i kommunen. Att värna Vallentunas olika kvaliteter såsom närheten till naturen, skogsmark, grönområden och landsbygden är viktig för oss moderater när vi planerar kommunens fortsatta utveckling. För att planera och bygga ett hållbart Vallentuna utgår vi från centrumkärnorna längs Roslagsbanan, Karby/Brottby och bygger i första hand nära befintligt serviceutbud.

Vi moderater vill bygga ett Vallentuna där det är möjligt att göra bostadskarriär i närområdet. Under denna mandatperiod har vi sett till att det byggs mer varierat i kommunen, vilket resulterat i fler lägenheter och av dessa är en större andel hyresrätter. Vi ska fortsätta arbeta för en mångfald på bostadsmarknaden som ökar valfriheten för våra invånare.

Vi har som mål att bygga ett hållbart samhälle med fokus på kretsloppstänkande. Bebyggelsen ska präglas av vår inställning att ha mod att gå före. Vallentuna ska ligga i framkant med alternativa och innovativa energilösningar i planering och uppförande av bebyggelse i kommunen.

Vi vill fortsätta arbeta för att förbättra vattenkvaliteten i våra sjöar och vattendrag. Vallentunasjön är en stor tillgång för oss invånare och vi moderater vill arbeta för att rena sjön ytterligare samt förbättra siktdjupet för att öka sjöns attraktivitet på sommarhalvåret.

Vi kommer att bygga
0
Nya bostäder per år

Skola & Utbildning

Ekonomi

Trygghet

Infrastruktur & Kommunikation

Vård & Omsorg

Kultur & Fritid

Näringsliv & företagande

Arbetsmarknad & Integration

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Fill out this field
Fill out this field
Ange en giltig e-postadress.

Meny