Kultur & Fritid

Kultur & Fritid

Ett rikt kulturliv

Vi moderater värnar kulturlivet i hela Vallentuna kommun. Vallentuna har en unik historisk miljö. Vi vill verka för att bevara, nyttja och utveckla vårt historiska arv ytterligare. En kreativ och inspirerande kulturmiljö skapar vi tillsammans i kommunen.
Vårt Kultur- och Bibliotekshus har premierats med flertalet svenska och internationella priser för sitt utbud och sin tillgänglighet.

Kulturhuset ger goda förutsättningar för regelbundna aktiviteter, men det är invånarna i kommunen som är huvudaktörerna. Kommunen ska uppmuntra och stödja privata initiativ och skapa plattformar för invånarnas kreativitet.

Fritidsverksamhet för alla

Vi vill verka för en meningsfull fritid för alla invånare genom ett brett utbud av fritidsaktiviteter.

Fritidsverksamhet med kommunalt stöd ska ha tydlig social dimension med huvudsaklig inriktning på ungdomsverksamhet.

Föreningslivet och dess eldsjälar bidrar stort till en bred palett av möjligheter till en meningsfull fritid bland barn, unga och vuxna. Därför är det viktigt att vi värnar en god dialog och att våra fritidsanläggningar hela tiden förbättras och utvecklas.

En kontinuerlig uppgradering av fritidsutbudet är en självklar målsättning för oss.

Skola & Utbildning

Ekonomi

Trygghet

Samhälls- & Bostadsplanering

Infrastruktur & Kommunikation

Vård & Omsorg

Näringsliv & företagande

Arbetsmarknad & Integration

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Fill out this field
Fill out this field
Ange en giltig e-postadress.

Meny