Infrastruktur & Kommunikation

Infrastruktur & Kommunikation

Infrastruktur och kollektivtrafik

Med ett växande Vallentuna blir även kollektivtrafiken utbyggd och kommunikationerna tätare. Dubbelspårsutbyggnaden på Roslagsbanan är snart färdigställd, vilket kommer att resultera i tätare tågtrafik. Vi moderater vill se tiominuterstrafik till centrala Vallentuna och minst halvtimmestrafik till Kårsta.

Denna mandatperiod slöt vi avtal om Roslagsbanans utbyggnad till Stockholms Central, via en station i Odenplan. Vi arbetar dessutom aktivt för att Roslagsbanan ska förlängas till Arlanda. En sådan satsning skapar förutsättningar för en stor expansion av antalet bostäder och arbetstillfällen i Vallentuna och regionen, vilket bidrar till god tillväxt, bättre service och utökade möjligheter för företagande.

Vi moderater vill se ett bättre vägnät i och runt hela kommunen, inte minst på landsbygden där många företagare är beroende av fungerande transport på vägarna. Bilen är för många invånare en förutsättning för att klara livspusslet. Vi ska arbeta för bättre infartsparkeringar i kollektivtrafiknära lägen och ett bättre vägnät i hela kommunen. Vi vill underlätta möjligheten till fossilfria bilar, genom att bl.a. aktivt arbeta för laddstolpar runtom i kommunen.

Skola & Utbildning

Ekonomi

Trygghet

Samhälls- & Bostadsplanering

Vård & Omsorg

Kultur & Fritid

Näringsliv & företagande

Arbetsmarknad & Integration

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Fill out this field
Fill out this field
Ange en giltig e-postadress.

Meny