Arbetsmarknad & Integration

Arbetsmarknad & Integration

Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla

Vi ska skapa utmärkta möjligheter för nuvarande och tillkommande invånare och företagare i kommunen genom att ta vara på vårt strategiska läge, erbjuda hög kvalitet inom kärnverksamheterna och en livskvalitet utöver det vanliga.

Skola & Utbildning

Ekonomi

Trygghet

Samhälls- & Bostadsplanering

Infrastruktur & Kommunikation

Vård & Omsorg

Kultur & Fritid

Näringsliv & företagande

Meny