Skola & Utbildning

Skola & Utbildning

En av landets bästa skolkommuner

En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Vi moderater vill skapa en skola där varje individ möts utifrån sina individuella behov och förutsättningar. Många alternativ av förskolor och skolor i både privat och kommunal regi ger valfrihet och hjälper familjen att hitta den skolform som passar individen bäst.

För att förbättra resultaten och möta varje individ från sina individuella förutsättningar behöver lärarna mer pedagogisk tid och mindre administrativ börda.

Därför vill vi moderater arbeta för att anställa heltidsmentorer och lärarassistenter som kan avlasta undervisande lärare med administrativa uppgifter. Minskad administrativ börda för undervisande lärare skapar förutsättningar för kollegialt lärande och utbyten mellan såväl kommunala som fristående enheter.

Under föregående mandatperiod valde moderaterna att prioritera kostfrågorna för barn och elever i grund- och förskola. Vi har ökat mängden ekologiska och närproducerade livsmedel inom förskolan och genomfört en ambitiös frukostsatsning för eleverna i grundskolan. Vi vet att det finns samband mellan elevernas kostvanor och resultaten i skolan – därför kommer vi genomföra fortsatta satsningar på kosten för våra barn och elever.

Ekonomi

Trygghet

Samhälls- & Bostadsplanering

Infrastruktur & Kommunikation

Vård & Omsorg

Kultur & Fritid

Näringsliv & företagande

Arbetsmarknad & Integration

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Fill out this field
Fill out this field
Ange en giltig e-postadress.

Meny