MEDLEMSAKTIVITETER

Under våren 2022 kommer styrelsen att planera för flera medlemsaktiviteter. Vi från styrelsens håll ser otroligt mycket fram emot att få träffa alla gamla, nya och kommande medlemmar.

Moderaterna är mitt under ett pågående arbete att ta fram vår politik för nästa mandatperiod. Är du som medlem intresserad av att vara med och påverka den moderata politiken i Vallentuna? Kontakta styrelsen och meddela vilken grupp som du är intresserad av så berättar vi mer om fokusgruppernas arbete.

Datum för aktiviteter med fokusgrupper

 • Barn- och utbildning och kultur

  Ansvarig: Johan Skog

  Gruppen har färdigställt arbetet med plattformen. För ytterligare information kontakta Johan Skog.

 • Arbets-marknad, integration, miljö och infrastruktur

  Ansvarig: Parisa Liljestrand

  Gruppen har färdigställt arbetet med plattformen. För ytterligare information kontakta Parisa Liljestrand.

 • Omsorg, sociala frågor, trygghet och fritid

  Ansvarig: Zarah Sjökvist

 • Den 7 december kl. 18:30

  Samtal om sociala frågor. Inbjudan via mejl till anmälda deltagare.

 • Den 15 december kl. 18:30

  Samtal om trygghet. Inbjudan via mejl till anmälda deltagare.

Meny