Moderaterna i Vallentuna värnar om din integritet

Läs mer nedan om hur Moderaterna i Vallentuna hanterar dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvar
Vallentunamoderaternas föreningsstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken Moderaterna i Vallentuna.

Prenumeration av företagsrådets nyhetsbrev
Genom anmälan till Vallentunamoderaternas företagsråd samtycker du till att Moderaterna sparar din e-post för att administrera utskicken. Personuppgifter (e-post) som lämnas i samband med prenumerationer av företagsrådet nyhetsbrev sparas bara så länge som du är prenumerant. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke, när du avanmäler dig tar vi bort dina personuppgifter.

Frågor eller synpunkter via kontaktformulär
Personuppgifter (namn, adress, telefonnr och e-post) som lämnas i samband med kontakt till styrlensen sparas bara så länge som krävs för att kunna ge svar på de frågor och synpunkter som du har ställt till oss. Frågorna och synpunkterna kan komma att sparas avidentifierat under en längre period.

Utbildningar och medlemsaktiviteter
Personuppgifter (namn, adress, telefonnr och e-post) som lämnas i samband med anmälningar till utbildningar eller övriga medlemsaktiviteter sparas bara så länge som det krävs för att kunna administrera utbildningen eller aktiviteten.

Du har alltid rätt till information och att vägra behandling!
Vill du veta om Moderaterna i Vallentuna behandlar personuppgifter om dig behöver du bara skicka en undertecknad begäran till vår postadress på tvärvägen 15. Orsaken till att vi inte kan godkänna begäran via e-post eller telefon är för att vi måste vara säkra på att det är den vars uppgifter som berörs som vi ger ut information till. Moderaterna kommer aldrig ge ut några personuppgifter till tredje parter.

Du har alltid rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter, få uppgifter rättade eller få uppgifter raderade.

Användning av kakor (cookies)
Moderaterna använder kakor för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål och val. Läs mer om cookies här.

Moderaterna använder sessionskakor som inte sparar personlig info och försvinner när du stänger din webbläsare.

Vi för statistik över besök på hemsidan med hjälp av Google Analytics. Google Analytics cookies spårar saker som hur lång tid du spenderar på hemsidan och vilka sidor du väljer att besöka. Denna information tar Google del av och sparas av Google på deras servar inom USA. Läs mer om hur Google Analytics behandlar cookies här.

Läs mer om den nya dataskyddsförordningen

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen i kraft som ersätter personuppgiftslagen.

Meny