Sveriges roll i EU

Varför ska man rösta på Moderaterna i Europavalet?
Moderaterna ska göra Sverige och Europa tryggare. Vi ska sätta stopp för de internationella
stöldligorna som i dag ligger bakom drygt hälften av alla bostadsinbrott i Sverige. Den europeiska polisbyrån, Europol, ska få mer resurser. EU ska gemensamt bekämpa terrorismen.
Vi vill prioritera klimatsmart kärnkraft för att rädda klimatet. Genom att satsa på modern och säker kärnkraft kan vi minska Europas beroende av smutsig kolkraft och rysk gas.
Europa och Sverige saknar en fungerande invandringspolitik. Det vill vi ändra på. Europa behöver en kontrollerad och förutsägbar invandring. Vi måste ha koll på EU:s yttre gräns.
Rätten till asyl ska prövas vid gränsen, på ett rättssäkert och effektivt sätt. Sverige ska inte
fortsätta ta ett oproportionerligt stort ansvar för invandringen till Europa.
Vi vill också skapa goda förutsättningar för jobb och svenska företag, genom ett kraftigt
regelförenklingsarbete, ökad frihandel och satsningar på forskning och innovation.
Ska Sverige lämna EU?
Nej. Att lämna EU är inte ett alternativ. Sverige är ett exportberoende land och EU:s inre marknad är helt avgörande för vårt välstånd. Vi behöver också samarbetet för att klara att lösa
problem som gränsöverskridande brottslighet, terrorism och klimatförändringarna. Genom att spela en aktiv roll i samarbetet kan vi dessutom påverka utvecklingen, inte bara påverkas av den.
Ska Sverige ha en mer central och pådrivande roll i EU?
Ja. Genom EU-medlemskapet har Sverige fått en starkare röst i såväl Europa som globalt. För
att behålla inflytande krävs samtidigt en tydlig idé om vad EU-samarbetet ska användas till och en mer aktiv svenskt röst. En sådan har dessvärre Sveriges rödgröna regering saknat, EU-arbetet har exempelvis nedprioriterats till förmån för FN-engagemang.
Vi säger nej till att EU ska ges inflytande på nya områden som vår välfärdspolitik eller att EU ska ges möjlighet att ta ut olika skatter. Samtidigt ska EU göra mer när det handlar om att möta
problem och utmaningar som inget enskilt land kan klara ensamt.
Ska Sveriges avgift till EU minska?
Sverige ska inte betala en oproportionerligt stor andel av EU:s budget och det kommer krävas tydligare budgetprioriteringar framöver. Först och främst bör Sveriges avgift därför inte öka i och med den nya budgetperioden. Genom tydliga prioriteringar, och beroende när och hur
Storbritannien lämnar unionen, borde det dessutom finnas utrymme för att kunna minska
avgiften.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Fill out this field
Fill out this field
Ange en giltig e-postadress.

Meny