EU:s funktionssätt och framtid

Ska EU tillåta fler länder att bli medlemmar?
Moderaternas grundinställning är att EU-medlemskap ska vara möjligt för alla de europeiska länder som vill och framför allt klarar att leva upp till de krav som medlemskapet ställer vad gäller exempelvis demokrati och konkurrenskraftig ekonomi.

Borde det vara enklare för EU att straffa länder som inte följer gemensamma regler och värderingar?
Ja. Vi vill att de rättsliga påföljder, som faktiskt finns tillgängliga i fördragen, och kännbara minskningar av EU-bidrag ska användas i fler fall samt att den rättsstatliga granskningen mellan medlemsländerna ska utvecklas.
Ska EU bli ett Europas Förenta Stater?
Nej. Vi är emot ökad överstatlighet, federalism och att fler politikområden ska styras från Bryssel. I stället vill vi utveckla Europasamarbetets viktigaste delar: arbetet med att lösa
gemensamma, gränsöverskridande problem – för att säkra att EU gör rätt saker.
Ska EU-samarbetet vara mindre omfattande i framtidens Europa?
Vi är emot ökad överstatlighet. Beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt. Där EU-samarbetet däremot kan ge verklig effekt, såsom i kampen mot den gräns-överskridande brottsligheten och terrorismen eller i klimatfrågan, vill vi däremot att EU ska kunna göra mer.
Ska överstatligheten inom EU minska och mer beslutanderätt föras tillbaka till Sverige?
Vi är för att EU-lagstiftning dras tillbaka eller upphävs när så är lämpligt. Däremot vill vi att samarbetet fördjupas i gränsöverskridande frågor som antiterrorarbete och klimat- och miljö.
Hur kan ni vara med i samma partigrupp (EPP) som Fidesz och Viktor Orbán?
Moderaterna har länge varit drivande i kritiken mot det ungerska regeringspartiet Fidesz. Vår
partistyrelse har beslutat att Moderaterna ska verka för att Fidesz utesluts ur vår europeiska
partigrupp EPP. Till följd av vårt arbete är Fidesz nu avstängda från EPP:s arbete.
Vi står också bakom det s.k. artikel 7-förfarande som EU inlett mot Ungern för övertramp mot EU:s grundläggande värderingar. Det handlar bland annat om rättsväsendets oberoende, yttrandefrihet och skydd för minoriteter.
Ska det gå att rösta på ett parti/en kandidat från ett annat medlemsland i Europavalet?
Det är viktigt att kandidaterna är förankrade i respektive medlemsland, bland annat för närheten till väljarna och deras möjlighet att utkräva ansvar av förtroendevalda.
Vad tycker Moderaterna om Brexit?
Brexit innebär både akuta problem och långsiktiga utmaningar. Det är avgörande att både
Sverige och EU får tillstånd bästa möjliga relationer med Storbritannien efter Brexit. Det är ett viktigt land ur alla tänkbara avseenden, inte minst ekonomiska.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Fill out this field
Fill out this field
Ange en giltig e-postadress.

Meny