Valet till Europaparlamentet kommer äga rum den 26 maj 2019

Valet till Europaparlamentet kommer äga rum den 26 maj 2019 och förtidsröstning kan göras från den 8 maj.

EU är vår viktigaste internationella plattform. Samarbetet behöver fördjupas på de områden där bara EU kan spela en avgörande roll: den inre marknaden, migrationen, den gränsöverskridande organiserade brottsligheten, miljö- och klimatarbetet samt skyddet av Europas frihet och säkerhet.

Vi ser hur EU utmanas både ekonomiskt och politiskt av starka intressen. På sikt hotar det EU:s stabilitet. Därför behöver Sverige ha en tydlig agenda i Europapolitiken och driva på för att EU ska fokusera på de gränsöverskridande problem som faktiskt kräver gemensamma lösningar. Så bidrar Sverige bäst till att göra EU starkare, och så främjar vi bäst europeiska – och svenska – intressen.

Vi ser hur EU utmanas både ekonomiskt och politiskt av starka intressen. På sikt hotar det EU:s stabilitet. Därför behöver Sverige ha en tydlig agenda i europapolitiken och driva på för att EU ska fokusera på de gränsöverskridande problem som faktiskt kräver gemensamma lösningar. Så bidrar Sverige bäst till att göra EU starkare, och så främjar vi bäst europeiska – och svenska – intressen.

Däremot säger vi nej till mer EU-byråkrati och klåfingrighet i frågor som medlemsländerna bättre sköter själva. Principen om att fatta beslut så nära medborgarna som möjligt måste försvaras. Vi värnar Sveriges självbestämmande på områden som exempelvis beskattning, arbetsmarknad och familjerätt.

I och med att Storbritannien lämnar EU-samarbetet måste Sverige prioritera att skapa nya allianser i viktiga frågor, med exempelvis de nordisk-baltiska länderna, för att säkra inflytande för icke-euroländer.

  •  EU:s inre marknad behöver fullt ut förverkligas. Idag flödar varor i hög grad fritt inom EU, men det går trögare för tjänster och information.
  • EU-medlemmarna måste samlas kring en gemensam syn på migrationen och hur unionens yttre gränser ska säkras. Sverige ska vara en stark röst för ett nytt, gemensamt, hållbart och humant asylsystem.
  • Det behövs ett större svenskt engagemang i det europeiska försvarssamarbetet och ett större svenskt ansvar för Europas säkerhet. Sverige borde fullt ut vara med och utforma det nya säkerhetssamarbetet Pesco.
  • EU:s yttre gräns behöver förstärkas. Kontrollen vid yttre gräns och inresa i Schengen måste moderniseras och skärpas.
  • EU behöver mer handel, både här hos oss och med andra regioner, i form av nya frihandelsavtal.
  • Stärk det europeiska miljö- och klimatarbetet, bland annat genom en gemensam politik för energieffektivisering och bättre handel med utsläppsrätter.
  • EU:s budget måste reformeras och användas mer effektivt. Dessutom behövs bättre revision, resultatanalyser och mer öppenhet.
  • Läs mer på Moderaternas hemsida!

Här kan du förtidsrösta i Vallentuna kommun:

• Gustav Vasaskolan: tisdag den 14 maj och måndag den 20 maj klockan 15–19.

• Karby bibliotek: tisdag den 14 maj och måndag den 20 maj klockan 15–19.

• Kulturhuset: den 8–10 maj (onsdag till fredag) klockan 12–18. Lördag och söndag klockan 12–16; den 15–17 maj (onsdag till fredag) klockan 12–18. Lördag och söndag klockan 12–16; den 22–24 maj (onsdag till fredag) klockan 12–18. Lördag och söndag klockan 12–16.

• Kårsta bibliotek: måndag den 13 maj klockan 15–19 och tisdag den 21 maj klockan 15–19.

• Vallentuna gymnasium/Café Traversen: den den 15–17 maj (onsdag till fredag) klockan 10–16; den 22–24 maj (onsdag till fredag) klockan 10–16.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Fill out this field
Fill out this field
Ange en giltig e-postadress.

Meny