värnar om Vallentuna Vi fortsätter att förbättra vattenkvaliteten i våra sjöar och vattendrag check check Vallentuna är och ska förbli en av de tryggaste kommunerna Högre polisiär närvaro i hela kommunen Ökad kameraövervakning av begränsade områden. förbättrad gatubelysning vid
otrygga platser.

Moderaternas Valplattform 2018

Skola & Utbildning

Ekonomi

Trygghet

Samhälls- & Bostadsplanering

Infrastruktur & Kommunikation

Vård & Omsorg

Kultur & Fritid

Näringsliv & företagande

Arbetsmarknad & Integration

EN HOPPFULL FRAMTID FÖR VALLENTUNA

Vi moderater vill se Vallentuna kommun som den självklara kommunen att bo, leva och arbeta i. Vårt uppdrag är att skapa ett ännu bättre Vallentuna. Vi tror på individens vilja och förmåga att skapa möjligheter utifrån sina drömmar. Politikens roll är att möjliggöra för individer att nå sin fulla potential och undanröja hinder.

Vallentuna ska präglas av valfrihet, kommunal service i toppklass och mod att gå före. Vi ska skapa utmärkta möjligheter för nuvarande och tillkommande invånare och företagare i kommunen genom att ta vara på vårt strategiska läge, erbjuda hög kvalitet inom kärnverksamheterna och en livskvalitet utöver det vanliga.

Senaste inläggen

M uppmärksammar företagarnas dag

Morgonkampanj för att uppmärksamma företagarnas dag! Vi stöttar såklart det lokala företagandet och bjuder på bullar från Stenugnsbageriet

Regeringen prioriterar ledighet över trygghet

Sverige har flest dödsskjutningar i EU. Men regeringen väljer att satsa sju gånger så mycket på ledighetsvecka som på Polisen. Håller du med om att det är en felprioritering?

Vilka frågor är viktiga för dig?

Under Moderatstyre har Vallentuna:

Minskat arbetslösheten

Vallentuna kommun har lägst arbetslöshet bland Roslagens kommuner med 2,7 %.

Landets mest jämställda löner

Moderaterna har aktivt värnat för en ökad jämställdhet där alla har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter.

Badplats vid Gustavs Udde

Moderaterna har arbetat för att förbättra vattenkvalitén i Vallentuna sjön och byggt en ny badplats vid Gustavs Udde.

Byggt ut Roslagsbanan

Roslagsbanan har under 2016 genomgått omfattande utbyggnad till tvåspårig linje vid flera hållplatser i Vallentuna.

Verkat för laddstolpar

Miljön är en viktig prioritet för Moderaterna och vi värnar för invånares möjlighet att välja miljövänliga fordon.

97 % nöjdhet

Vallentunaborna är bland de nöjdaste invånarna i Sverige och hela 97 % är nöjda med sitt boende

Byggt flera nya boständer

Moderaterna har möjliggjort för att byggbolag har kunnat bygga fler nya bostäder någonsin historiskt sett (samt fler hyresrätter än tidigare).

Ny grundskola i Haga

Med en ökande population och målsättningen att ha en skola bland de 30 bästa i landet har Moderaterna beslutat om att bygga en ny skola.

Byggt utegym vid IP och Kårsta

Moderaterna vill verka för ett brett utbud av fritidsaktiviteter. Därför har vi byggt utegym vid IP och Kårsta.

Meny